Čeština

Gramatika a pravopis

Testy a kvízy


Diktáty

  • 1. diktát - Diktát přepiš a poté proveď rozbor souvětí a zkus určit, jaké spojky by šly nahradit za jiné stejného významu