Dějiny a kultura

Novověk 19. století

Výukové materiály - videa

Dokumenty o novověku z pořadu Slavné dny
Odkazy na seriál Byl jednou jeden člověk Další zajímavé výukové materiály

Interaktivní cvičení

Testy a kvízy zaměřené na světové události v 19. století
Testy a kvízy zaměřené na historii jednotlivých zemí
Testy a kvízy zaměřené na vynálezy, objevy a technologický pokrok
Testy a kvízy zaměřené na České země

Cvičení na mapách

Cvičení zaměřená na rozeznávání památek v novověku - renesance, baroka, rokoka a klasicismu