Dějiny a kultura

Novověk do konce 18. století

Výukové materiály - videa

Dokumenty o novověku z pořadu Slavné dny
Odkazy na seriál Byl jednou jeden člověk Další zajímavé výukové materiály

Interaktivní cvičení

Testy a kvízy zaměřené na světové události v novověku do konce 18. století Testy a kvízy zaměřené na světové události v novověku 18. století a události spojené s revolucemi
Testy a kvízy zaměřené na České země
Cvičení na mapách
Cvičení zaměřená na rozeznávání památek v novověku - renesance, baroka, rokoka a klasicismu