Informatika

Počítačová 3D grafika

Úvod do 3D grafiky a program Sweet Home 3D:


Materiály k výuce Blenderu:


Materiály k výuce SketchUp a CAD:

Úkoly na známku: