Informatika

Multimédia

Materiály k výuce:

  • Audacity - Příručka k programu Audacity - úprava zvuku
  • Filmora - Obsáhlá příručka k programu Filmora
  • Chrome music lab - Skupina online mini aplikací pro práci ze zvukem z díly Google Chrome