Odkazy

Internetové vyhledávače a mapy


Vzdělávací weby – humanitní disciplíny


Vzdělávací weby – humanitní disciplíny - YouTube kanály

  • GeoHistory – YouTube kanál zabývající se historií spjatou s geografií.
  • History Scope - Avery Thing – YouTube kanál zabývající se historií obecně.
  • History Time – YouTube kanál zabývající se historií, zaměřeno především na antickou historii a raný středověk.
  • Eastory – YouTube kanál zabývající se historií východní Evropy, zvláště pak druhé světové války

Vzdělávací weby - technické a přírodovědné disciplíny


Ostatní weby