Významné postavy rakouské monarchie v 19. století

Přiřazovací cvičení

Přiřaď vysvětlení zprava ke jménům osobnostem nalevo.
Alexandr Bach
Ferdinand V.
Klemens Wenzel von Metternich
František Josef I.
Josef Václav Radecký z Radče
František Ferdinand d'Este
Alfred Windischgrätz
Gyula Andrássy starší
Karl von Stremayr
Maxmilián I.
Karel Filip Schwarzenberg
Rudolf Habsbursko-Lotrinský
Alžběta Bavorská
Bertha von Suttnerová
Rakouský ministr vnitra a představitel neoabsolutismu.
Rakouský císař a poslední český korunovaný král.
Ministr zahraničí, státní kancléř Rakouského císařství a organizátor vídeňského kongresu.
Nejdéle vládnoucí rakouský panovník, který nastoupil na trůn roku 1848.
Rakouský velitel a polní maršál českého původu, který porazil Italy v jejich první válce za nezávislost.
Následník rakousko-uherského trůnu, na kterého byl spáchán roku 1914 atentát v Sarajevu.
Rakouský polní maršál, který potlačil v Rakousku (i v Praze) revoluci v roce 1848.
První ministerský předseda v Uhrách, podílel se také na rakousko-uherském vyrovnání.
Ministr vnitra, po němž jsou pojmenována jazyková nařízení, která zvýšila oficiální status češtiny v úředním styku.
Bratr Františka Josefa II., který byl prohlášen mexickým císařem, později však byl svržen a popraven.
Rakouský polní maršál. Vyznamenal se ve válkách proti Napoleonovi, kterého porazil v bitvě u Lipska.
Syn Ferdinanda Josefa I. a následník trůnu, který ovšem roku 1889 spáchal sebevraždu.
Rakouská císařovna, uherská, chorvatská a česká královna. Manželka Františka Josefa I.
Česko-rakouská hraběnka, spisovatelka a pacifistka, která roku 1905 získala jako první žena na světě Nobelovu cenu za mír.