Významné postavy pedagogického, vědeckého a technického života 19. století

Přiřazovací cvičení

Přiřaď vysvětlení zprava ke jménům osobnostem nalevo.
Gustave Eiffel
Lev Nikolajevič Tolstoj
Thomas Alva Edison
Marie Skłodowska Curie
Charles Darwin
Marie Montessori
Pierre de Coubertin
Karl Benz
Alfred Nobel
Joseph Nicéphore Niépce
George Stephenson
Bratři Auguste a Louis Lumièrové
Bratři Orville a Wilbur Wrightové
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Louis Pasteur
Alexander Graham Bell
Sigmund Freud
Michael Faraday
Francouzský konstruktér a architekt, proslavil se konstrukcí věže v Paříži či kostry Sochy Svobody.
Ruský spisovatel, filosof a zastánce nenásilí.
Americký vynálezci a podnikatel. Mezi jeho vynálezi patří fonograf, patentovat si nechal kupř. žárovku.
Francouzská vědkyně polského původu, zabývala se radioaktivitou, rádiem a poloniem. Získala Nobelovu cenu za chemii i fyziku.
Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Ve svých dílech psal o přírodním a pohlavním výběru.
Italská pedagožka, která se proslavila především svými pedagogickými metodami.
Francouzský pedagog, proslavil se především jako zakladatel moderních olympijských her.
Německý automobilový konstruktér, který vyrobil první benzínový automobil na světě.
Vynálezce dynamitu, je po něm pojmenována i udělovaná cena.
Francouzský vynálezce, který zhotovil první fotografii.
Vynálezce parní lokomotivy.
Zakladatelé kinematografie.
Tvůrci prvního letadla těžšího jak vzduch.
Ruský chemik, objevil periodický zákon, formuloval periodickou soustavu prvků.
Francouzský chemik, vytvořil základy očkování proti infekcím.
Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon a gramofon.
Lékař, neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy.
Anglický chemik a fyzik, roku 1831 objevil elektronickou elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry.