nacistické Německo

Přiřazovací cvičení

Přiřaď k datům dějinnou událost.
1923, 9. ledna
1924-1925
1929
1930
1932
1933, 10. ledna
1933, 27. února
1933, 23. března
1934, 29-30. června
1935, 15. září
1936
1937
1938, 30. září
1938, 9-10. listopadu
1939, 15. března
1939, 23. srpna
1939, 1. září
pivní puč
Hitler ve věznici sepisuje Mein Kampf a po prominutí trestu vydává..
Světová hospodářská krize. V Německu dosahovala nezaměstnanost až 45 % nezaměstnaných.
NSDAP získává 17 % hlasů v parlamentu.
NSDAP vyhrávají volby a stávají se největší stranou v parlamentu.
Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem.
Požár Říšského sněmu (Reichstagu).
Schválen Zmocňovací zákon, díky němuž Hitler získává neomezenou moc.
Nacisté povraždili velení SA a další odpůrce. Toho vraždění získalo název noc dlouhých nožů.
přijetí norimberských zákonů (zákony na ochranu německé krve a cti)
spojenectví s Itálií (osa Berlín-Řím, ocelový pakt)
spojenectví s Japonskem (osa Berlín-Řím-Tokio)
Podepsána Mnichovská dohoda. Nacistické Německo získává československé pohraničí.
Křišťálová noc. Noc, kdy hořely synagogy.
Okupace zbytku Československa a o den později vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Pakt Ribbentrop-Molotov, smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a SSSR.
Útokem nacistického Německa na Polsko začíná druhá světová válka.