Vládnoucí představitelé zemí za první světové války

Přiřazovací cvičení

Přiřaď správné představitele k dané zemi.
???
král Jiří V.
???
prezident Raymond Poincaré
???
car Mikuláš II.
???
císař a král František Josef I.
???
král Viktor Emanuel III.
???
prezident Woodrow Wilson
???
sultán Medmed VI.
???
císař Vilém II.