Významná barokní a rokoková sídla evropských panovníků

Přiřazovací cvičení

Přiřaď k fotografiím barokních sídel jejich správný název.
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???