Byzantské a křesťanské orientální památky

Přiřazovací cvičení

Přiřaď správné názvy památek u fotografií
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???