Dějiny a kultura

Římská říše - osobnosti

Město Řím podle pověsti založili bratři a
Poslední římský král se jmenoval Tarquinius .
Legendární římský voják, který dal hrdině před nepřítelem svou ruku do ohně, se jmenoval .
Vojevůdce, který porazil Hannibala a zachránil tak Řím, se jmenoval .
byl nejslavnější gladiátor, který se vzbouřil proti Římu.
Bratři chtěli rozdělit pozemky bohatých lidí mezi chudý plebs.
Podmanitel Gálie a diktátor, jenž byl nakonec zavražděn senátory, se jmenoval .
Julius Caesar, Crassus a vytvořili první triumvirát.
a zavraždili Caesara.
Caesarovy vrahy porazil Octavianus a Markus .
je považován za učitele Západu a jednoho z nejvýznamnějších raně křesťanských filosofů.
Attilu v bitvě na Katalaunských polích porazil západořímský vojevůdce .

Celkem 14 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%