Dějiny a kultura

Římští císařové

Prvním římským císařem byl
Tradičně se uvádí, že Ježíš Kristus žil v době císaře .
Císař, který učinil senátorem vlastního koně, se jmenoval .
Roku 64 za císaře byl vypálen Řím.
Za císaře byl zničen Jeruzalém a z jeho pokladu bylo v Římě postaveno Koloseum.
Římská říše měla největší rozlohu za císaře . Na hranicích Anglie a Skotska byla římská hranice, která byla podle císaře nazvána jako val.
Císař se věnoval filosofii, napsal dílo Hovory k sobě a je považován za filosofa na trůně.
Velké pronásledování křesťanů a jejich masové vraždění propuklo za vlády císaře .
Křesťanství bylo povoleno roku 313 ediktem milánským, který vydal císař .
V bitvě u Adrianopole roku 378 padl v prohraném boji proti Vizigótům římský císař .
Za císaře se stalo křesťanství dokonce státním náboženstvím říše. Po jeho smrti se Římská říše rozdělila na Západořímskou a Východořímskou říši.
Posledním západořímským císařem byl .
Chrám Hagia Sophia nechal v Konstantinopoli postavit východořímský císař .

Celkem 14 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%