Gotické památky ve světě

Přiřazovací cvičení

Přiřaď správné názvy památek u fotografií
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???