Významná data z dějin českých zemí v novověku

Přiřazovací cvičení

Přiřaď data z pravé strany k událostem na levé straně.