Významná data ze světových dějin v novověku

Přiřazovací cvičení

Přiřaď data z pravé strany k událostem na levé straně.