řecké starověké umění

Přiřazovací cvičení

Přiřaď k obrázkům staveb, soch a dalších uměleckých předmětů správná jména.
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???