Přiřazovací cvičení

Přiřaď správné názvy památek u fotografií
Autor: Bruce Stokes on Flickr – [1], CC BY-SA 2.0