předrománské a románské umění

Přiřazovací cvičení

Přiřaď správné názvy památek u fotografií
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???