Dějiny a kultura

Slavné výroky - moderní dějiny

Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.
Politická moc vychází z hlavně pušky.
Ich bin ein Berliner!
I have a dream...
Tento národ se musí stát s pomocí boží novou kolébkou svobody a vláda lidu, lidem a pro lid nesmí zmizet z povrchu země.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!
Oko za oko a svět bude slepý.
Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo.
Pane Gorbačove, zbourejte tuhle zeď!
Padám, padám. Tento boj jsem prohrála...
Zachránil jsem mír!
My se chodíme do Moskvy učit, jak vám zakroutit krk!
Nejsem tedy komunistou, protože mám rád člověka, protože mám větší úctu a lásku k dílu než k jakékoliv moci.
Já se vás ptám, chcete totální válku?
Eto vaše dielo.
Člověk musí bojovat proti tomu zlo, na které právě stačí.
Nevím, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka, ale čtvrtá rozhodně klacky a kameny.

Celkem 17 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%