Starověk - předantické civilizace

1. Výroky ano/ne zaměřené na předantické civilizace

Ašóka byl indický král.
Nil protéká Egyptem.
Terrakotova armáda je archeologický nález hliněných vojáků v čínském hrobě.
Mezopotámie leží v Evropě.
Bhagavadgíta je posvátná kniha starých Egypťanů.
Chetitštinu rozluštil Čech Bedřich Hrozný.
Sanskrt je posvátný jazyk starých Řeků.
První čínský císař byl Konfucius.
Harappská kultura byla první městská civilizace na území indického subkontinentu.
Po bitvě u Kadeše uzavřeli Chetité a Egypťané smlouvu, která je první dochovanou smlouvou mezi dvěma státy na světě.
Tutanchamon byl pohřben ve velké pyramidě.
Champollion rozluštil starověký indický jazyk.
Buddhismus vznikl na území Persie.
Zlaté mince jako platidlo začali prvně používat Lýdové.
Číňané vynalezli papír.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%