Dějiny a kultura

Výroky ANO / NE - Římská říše

Hannibal dobyl Řím a popravil římský senát.
Kartágo bylo město na severu Afriky, v roce 146 před Kristem ho Římané srovnali se zemí.
Spartakus vedl povstání otroků v Římské říši.
Gaius Julius Caesar dobyl Hispánii a získal tak slávu a bohatství.
Podle Gaia Julia Caesara byl pojmenován měsíc srpen.
Octavián, později zvaný Augustus, byl adoptivní syn Julia Caesara.
Mezi Caesarovy vrahy patřil Brutus a Pompeius.
Kleopatra měla s Caesarem dítě.
Julius Caesar byl první římský císař.
Za císaře Konstantina začalo největší pronásledování křesťanů.
Císař Konstantin nechal postavit slavný chrám Pantheon v Římě.
Město Konstantinopol leželo na rozhraní Evropy a Asie a dnes se nazývá Istanbul.
Za císaře Marciana dosáhla Římská říše své největší rozlohy za celou svou existenci.
V roce 395 byla Římská říše oficiálně rozdělena na východní a západní část.
Roku 410 našeho letopočtu vizigótský král Alarich dobývá Řím.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%