Dějiny a kultura

Slavné výroky - Antické Řecko a Makedonie

Řekové kolonizovali téměř celé Středomoří včetně Sicílie, Kypru a pobřeží jižní Francie.
Za autora řeckých epických básní Ilias a Oddysea je považován Homér.
Roku 876 jsou uspořádány první řecké olympijské hry.
Řekové slavně zvítězili v bitvě u Thermopyl, kde pobili perskou armádu do posledního muže.
Řecko-perské války nakonec Řekové prohráli a Řecko se stalo perskou provincií.
Ve Spartě občané hlasovali pomocí střepinového soudu.
Athény jsou považovány za kolébku demokracie.
Ve Spartě vládli dva králové.
Sokrates byl největší řecký vojevůdce, který dobyl Bulharsko.
Peloponéskou válku vyhrály Athény.
Ve starověkém řeckém divadle hráli pouze muži a to i ženské role.
Nejrozšířenějším náboženstvím starých Řeků byl buddhismus.
Město Théby leží na Peloponésu.
Filip Makedonský porazil řecké státy a sjednotil je pod své vedení proti Persii.
Alexandr Veliký dobyl Perskou říši a rozšířil tak řecký jazyk a řeckou kulturu po celém východě.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%