Středověk

1. Výroky ano/ne zaměřené na středověké civilizace

Chlodvik byl první franský král, který přijal křesťanství.
Karel Veliký se roku 800 stal jediným císařem v celé Evropě.
Mohamed roku 522 utíká z Mekky do Medíny.
V Byzanci se hovořilo především latinsky, protože řečtinu už nikdo neovládal.
Arabové dobyli na Byzanci Egypt a islamizovali ho.
Chrám Hagia Sophia v Konstantinopoli byl svého času největší chrám na světě.
Arabští učenci zachránili mnoho z antické vzdělanosti tím, že texty opisovali a překládali do arabštiny.
Roku 861 dorazili bratři Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu.
Arabové dobyli Španělsko a vytvořili zde kulturně bohatou říši.
Velká Morava sahala od Baltského moře až po Jaderské moře.
V devátém a desátém století vpadli do Evropy Maďaři a dorazili rozpadávající se Velkou Moravu.
Křižáci roku 1199 dobyli Jeruzalém.
Rok 962, kdy byl korunován na císaře Ota I., je považován za vznik Svaté říše římské.
Vladimir I. byl první kníže Kyjevské Rusi, který přijal křesťanství.
Roku 1054 se rozpadla jednotná církev na katolickou a protestantskou.
Vikingové dobyli území severní Francie a toho území se po nich nazývá Normandie.

Celkem 16 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%