Významná data řecké historie

Přiřazovací cvičení.

Přiřaď k datům správné události.