Informatika

Doplňovačka zaměřená na program Blender

Blender je grafický program primárně určený pro tvorbu grafiky.
Blender je program.
Při spuštění Blenderu máme ve scéně celkově tři objekty. 3D objekt krychle, světelný bod a .
Jednotlivý bod v prostoru se nazývá
Objekty můžeme upravovat v režimu mode.
Blender renderování scén.
Každý objekt je tvořen různým počtem mnohoúhelníků, které se odborně nazývají jako .
Aby 3D objekt získal reálný vzhled (obrázek), musí se na něj přidat .
Přepnout na pohled kamery můžeme pomocí klávesy .
Použití riggingu na objekt umožňuje jeho .
Zvětšovat či zmenšovat objekty můžeme pomocí klávesy
Objekty můžeme rozšiřovat pomocí techniky zvané extrude. V Blenderu ji lze používat za pomoci klávesy .

Celkem 12 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%