Informatika

1. doplňovačka zaměřená na HTML a weby

Webová ikonka má tvar .
Základní HTML soubor na webu má tvar .
HTML je jazyk.
Značkám v hranatých závorkách < > v HTML souboru se říká .
HTML soubor se skládá z tzv. hlavičky a těla. Kódování souboru se pak zapisuje do .
V HTML souboru zobrazovat obrázky.
Párový tag se ukončuje znaménkem .
Background-color definuje barvu .
Soubor kaskádových stylů se nazývá .
Tag <!DOCTYPE html> patří HTML souboru.

Celkem 10 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%