Informatika

2. doplňovačka zaměřená na počítačovou grafiku

Mezi bitmapové grafické formáty patří
Celkovou světlost obrázku ovlivňuje .
určuje rozdíl mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem na obrázku.
Mezi formáty umožňující ztrátovou kompresy patří .
Mezi grafické přípony patří .
Ve freeware programu můžeme vytvářet fotomontáže.
Obrazový bod neboli nejmenší jednotka rastrové/bitmapové grafiky se nazývá .
Animaci umožňuje formát .
Maximální počet pixelů, ze kterých se může skládat obraz, definuje obrázku.
Alfa kanál umožňuje pixelu (obrázku).
Mezi formáty umožňující bezeztrátovou kompresy patří .
Průhlednost umožňuje formát .

Celkem 12 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%