Dějiny a kultura

Doplňovačka zaměřená na České země v 17. století

Na překladu první české Bible z původních jazyků se podílela především a dodnes je známá jako Bible .
Čeští stavové donutili krále Rudolfa II. vydat , kterým povolil .
Roku nespokojení čeští stavové uskutečnili třetí defenestraci, čímž začala strašlivá válka, a o rok později si zvolili nového krále .
roku porazil odbojné české stavy v bitvě a o sedm let později vydal novou zemskou ústavu, v níž povoloval pouze vyznání.
Roku 1635 Země Koruny české nadobro přišly o . V roce 1648 se vojskům na Moravě dobýt Brno, v Čechách zase dobyli a odvezli .
Nejvyšším velitelem císařských vojsk byl , kterého však nakonec nechal sám císař kvůli podezření ze zrady zabít v .
Mezi nejvýznamnější exulanty patřil , který napsal významné dílo .
Naopak mezi české patrioty a představitele českého barokního písemnictví patřil .
Nejvýznamnější český barokní světec byl , který byl blahoslaven roku 1729 a architekt mu postavil poutní kostel na Zelené hoře .
Významný rakouský umělec vytvořil pro hraběte Františka Antonína Šporka v unikátní Betlém, vrcholné dílo barokního u nás.
Roku 1680 proběhla , po kterých panovník Leopold I. vydal stanovující robotní povinnost maximálně na 3 dny v týdnu.
byly ke konci 17. století dějištěm ojedinělých čarodějnických procesů na našem území.

Celkem 30 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%