Dějiny a kultura

Doplňovačka zaměřená na Rakouské císařství v 1. pol. 19. století

Rakouský ministr a kníže předsedal mezinárodnímu kongresu konaném v letech , na němž vítězné evropské mocnosti nad projednávaly uspořádání Evropy.
Jejich cílem bylo vrátit pořádky v Evropě před . Rakousko získalo především území na .
Na kongresu bylo dohodnuto vytvoření , což bylo spojenectví Rakouska, a , jejichž úkolem bylo dohlížet na dodržování pořádku v Evropě a potlačovat revoluce.
Roku 1835 se stal rakouským císařem , který byl zároveň posledním korunovaným králem.
Roku propukla v Evropě i v Rakousku revoluce, kvůli níž rakouský panovník a na rakouský trůn nastoupil
V Praze mezitím probíhal , během nichž se účastníci přikláněli buď k zachování Rakouska, tedy k , nebo k sjednocení všech Slovanů, tedy .
V červnu Praze však propuklo povstání, které potlačil rakouský maršál .
Nejsilnější povstání proti Habsburkům v monarchii propuklo v , s jehož potlačením Rakousku pomohlo vojsko.
V Lombardsko-Benátském království se proti Habsburské nadvládě vzbouřili , jejichž povstání potlačil maršál , který byl původu.
Na konci roku 1851 rakouský císař vydává patenty, které odvolaly a naopak potvrdily zrušení a potvrdily platnost .
Panovník a jeho nový ministr Alexandr obnovili v monarchii .

Celkem 30 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%