Dějiny a kultura

Doplňovačka zaměřená na Rakouskou monarchii v 2. pol. 19. stol.

království roku bojovalo za sjednocení svého národa proti Rakousku se spojencem .
Rakousko po bitvách u Magenty a následně u tuto válku prohrálo, což způsobilo pád ministra , zrušení a naopak zavedení monarchie.
Do dalšího konfliktu se Rakousko dostalo roku s , které mělo v plánu sjednotit .
Rakušané v rozhodující bitvě u válku , což vyústilo v rozpuštění .
Toho o rok později využili k usilování o politickou rovnoprávnost. Císař roku jejich úsilí schválil, čímž vzniklo .
Tento politický princip se nazývá , každá ze dvou částí monarchie měla vlastní vládu, spojovala je pouze postava Habsburského panovníka, společná armáda a společná ministerstva .
Obě části monarchie získaly pojmenování podle říčky, která je oddělovala, jako .
Roku 1878 R-U získalo od území . Češi v roce 1880 získali . Díky volební reformě z roku 1907 získali v Rakousku právo volit .
V roce spáchal v atentát na následníka trůnu a jeho choť.
Bezprostředně po atentátu dal František Josef I. ultimátum podezřelému , které ho odmítlo, což spustilo řetězec reakcí vedoucích až k rozpoutání .


Celkem 30 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%