Přiřazovačka internetových pojmů

Přiřazovací cvičení

Přiřaď internetové pojmy z pravé strany k vysvětlivkám na levé straně.