Kritické myšlení

1. Výroky ANO / NE

Veřejnoprávní média jsou placena pouze z reklam.
Hromadným sdělovacím prostředkům se souhrnně říká masmédia.
HOAX je označení pro seriózní a pravdivou zprávu.
Nevyžádané a hromadně rozesílané zprávy se označují jako SPAM.
Deepfake je upravené video zobrazující známou postavu a událost, která se ve skutečnosti nestala.
Fake news je značka veřejnoprávních médií.
Malware je druh antivirové ochrany.
Křiklavé či poutavé titulky jsou symbolem neserióznosti článku.
Stereotypizace je škatulkování čehokoli podle zdánlivě přisuzovaných vlastností.
Typickým příkladem stádového efektu je, když se člověk rozhodne udělat zcela opačnou věc jak ostatní.
Známým argumentačním faulem je ad hominem, kdy místo argumentace cíleně zaútočíme na svého oponenta.
Ženy nejspíše mnohem více využívají apel na emoce jak muži.
Apelem na přírodu chápeme argumentační faul, při němž mluvčí získává podporu vyvoláváním pocitů nejistoty a strachu.
Každou závažnou informaci bychom měli ověřovat u více zdrojů a zbytečně ji hned nešířit dál.
Každý seriózní článek by měl převzaté informace citovat a také uvádět seznam zdrojů.
Neseriozní články poznáme podle gramatických chyb.

Celkem 16 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%