Kritické myšlení

Kritické myšlení – bezpečnostní hrozby

je souhrnné označení pro veškerý škodlivý , jehož cílem je vniknout do počítačového systému či ho poškodit.
Počítačový je každý program, který se spouští v systému . Většinou dále i škodí systému.
předstírá, že je užitečným programem, avšak po jeho stažení způsobuje škody nebo krádeže dat.
Programy, který mají za cíl sledovat aktivitu uživatelů bez jejich vědomí a tyto informace odesílat dále, se nazývají jako .
jsou škodlivé programy, které po vniknutí do systému uživatelská data a soubory. Často pak požadují i výkupné.
Účelem není poškodit systém počítače, nýbrž zobrazovat uživateli reklamu, od bannerů až po vyskakovací okna, která nazýváme jako .
jsou programy nebo části kódů, které se šířit samy.
se nedokáže sám šířit, jeho účelem je získat v počítačovém systému oběti .
Program, který dokáže zaznamenat všechny znaky psané na klávesnici (např. hesla), se nazývá .

Celkem 15 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%