Kritické myšlení

Kritické myšlení – kognitivní zkreslení

Ovlivnění prvním dojmem, kterým na nás jedinec zapůsobil, ať kladně či záporně.
Zaměřujeme se především na ty, co v něčem uspěli, a už se nezabýváme těmi, co v něčem neuspěli.
Tendence hájit již některé učiněné rozhodnutí, i když volba nebyla správná.
Člověk často přijímá názory podle toho, kolik jiných lidí je vyznává.
Při rozhodování upřednostňuje informace, které si snadno vybavíme a často se o nich hovoří.
Tendence spoléhat se při rozhodování na jednu informaci, případně na tu první, kterou slyšíme.
Škatulkování čehokoli podle zdánlivě přisuzovaných vlastností, i když nejsou nijak podložené.
Tendence ignorovat nebezpečnou, negativní či nehodící se informaci.
Člověk často si často vybírá pouze takové informace, aby mu seděli do jeho obrazu toho, co sám chce vidět, nikoli co skutečně je.
Snada vnímat smysl v náhodných datech.

Celkem 10 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%