Kritické myšlení

Média a typy médií

Média může být obecně označení pro prostředky.
Masmédia je pak označení pro prostředky.
Mezi masmédia patří televize, rozhlas, tisk a .
Masmédia můžeme rozdělit na státní, soukromá a
Mezi soukromá média patří například
Mezi veřejnoprávní televize patří například
Z čeho je placen provoz veřejnoprávních médií?
Kdo musí tento poplatek platit?
Jak se nazývají neseriozní masmédia, která mají daleko vyšší náklad jak ty seriozní a jejich cílem je především vyvolávat senzaci či skandály?
Jak se nazývají masmédia, která se snaží na první pohled vystupovat seriozně, ale obsahově šíří polopravdy nebo přímo lži? média.

Celkem 10 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%