Kritické myšlení

Důvěryhodnost informací

Každý článek by měl mít správně uvedeného textu.
Článek by měl rovněž uvádět informací, a to takové, které lze .
Každou získanou informaci bychom měli v jiných médiích či na internetových stránkách.
Prvním viditelným znakem neserioznosti jsou často titulky.
Dalším varovným signálem může být vyjadřování autora a jeho postoj.
Důvěryhodný autor nevyužívá ve svém textu, ale svá tvrzení se snaží podložit .
Znakem dobrého autora je, že odděluje od .
Žádný seriózní článek by neměl vzbuzovat a už vůbec by neměl pobízet k tomu, abyste ho .
informaci je nutné kriticky posoudit.

Celkem 14 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%