Informatika

Výroky ano/ne v oblasti kancelářských programů

MS Office i Openoffice je komerční program.
Pro práci s tabulkami je vhodnější program Word než Excel.
Funkce =SUM() se používá pro sčítání hodnot v tabulkách.
Prezentace se vytvářejí v programu Word.
Program Poznámkový blok je běžnou součástí Windows.
Různá druhy písma se nazývají fonty.
Do normostran se nepočítají mezery ale pouze znaky.
Soubory ve Wordu se mohou ukládat jako .docx.
Čísla stránek se nejčastěji umísťují do zápatí.
Ve Wordu nelze vkládat grafy a tabulky. To lze pouze v Excelu.
Programy Word a Excel jsou běžnou součástí Windows.
Program pro vytváření prezentací se nazývá Powerpoint.
Čísla stránek nelze nastavit automaticky, ale musí se na každé stránce napsat ručně.
Anglické slovo Word v češtině znamená svět.
Normostrana je v českém prostředí 1800 znaků na stránce včetně mezer.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%