Informatika

Výroky ano/ne o programu Pivot Stickfugure Animator

Pivot je kancelářský program.
Pivot je české slovo.
Pivot anglicky znamená ústřední bod či osa (otáčení).
Program patří mezi bitmapové grafické programy.
Aktuální verzi programu zjistíme kliknutím na Pomoc - O Programu.
Program Pivot je běžnou součástí Windows.
Formát .avi patří mezi videa.
Anglické slovo stick znamená tyčka.
Do programu lze vložit barevné pozadí.
Do programu můžeme přímo vkládat hudební pozadí.
Program vyvíjí firma Apple.
Figurka v pozadí má modré body místo červených.
V programu lze nakreslit vlastní figurky.
Další obrázek (snímek) můžete přidat pomocí klávesi mezerník.
Anglické slovo black znamená modrá.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%