Informatika

Výroky ano/ne z prostředí Scratch!

Pro pohyb vybereme příkazy ze sekce Ovládání.
Příkazem / změň pozici y o 10 / se postava posune směrem nahoru.
Proměnou si můžeme vytvořit v sekci | Data |
4x opakováním příkazů / otoč se o 90 stupňů / / posuň se o 100 kroků // pero dolů / se nakreslí trojúhelník.
Plný úhel má 360° (stupňů).
Ve Scratchi nelze používat zvuk.
V programu lze vytvářet vlastní příkazové bloky (příkazy).
Pravý úhel má 80° (stupňů).
Příkazem / skoč na pozici x:240 y:-180 / se postavička ocitne v dolním rohu okna vlevo.
Do programu lze vkládat vlastní obrázky.
Programy vytvořené ve Scratchi nemají příponu .exe
4x opakováním příkazů / otoč se o 180 stupňů / / posuň se o 100 kroků // pero dolů / se nakreslí čtverec.
Příkazem / změň pozici y o -10 / se postava posune směrem doprava.
Pro nastavení smyčky (opakování vybereme příkazy ze sekce | Ovládání .
Postava, která povedete následující příkazy, se posune o kroků.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%