Informatika

2. Výroky ano/ne v počítačové 2D grafice

V zobrazovacích zařízeních se používá modrá, červená a žlutá.
Standardním grafickým formátem Malování je bmp.
Program GIMP patří mezi open source programy, je tedy volně dostupný.
Nejpoužívanějším formátem pro fotografie je gif.
Tlačítkem PrtSc lze vyfotit plochu monitoru.
Pokud zvětšíme rastrový obrázek, jeho kvalita se zhorší.
Formát .doc patří mezi typické grafické přípony.
GPU je procesor na grafické kartě.
Aditivní míchání barev se užívá v zobrazovacích zařízeních.
Nejrozšířenějším formátem pro fotografie je jpg.
Anglicky paint je malovat.
Rastrová a vektorová grafika jsou dva stejné pojmy.
Microsoft vlastní značku Apple.
Formát PDF umožňuje pracovat jak s rastrovou, tak vektorovou grafikou.
V tiskárnách se používá pouze azurová, purpurová, žlutá a černá barva.

Celkem 15 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%