Informatika


Test znalostí z oblasti prostředí Scratch!
Začátek Scratch!
Osa X a Y


Funkce když


znak Java Scriptu