Dějiny a kultura

Významné řecké osobnosti

Homér byl slavný řecký .
Za otce dějepisu je považován .
Jeden z nejvýzmnamnějších řeckých filosofů, učitel Platona, se jmenoval .
byl slavný politik a vůdce Athén. Je spjatý s rozkvětem tohoto města, nechal postavit chrám Parthenon. Zemřel během peloponéské války.
Hippokratés je považován za zakladatele .
Aischylos, Sofoklés a Euripidés byli slavní antičtí .
byla básnířka a dívčí vychovatelka z ostrova Lesbos.
Sochu Athény na Parthenonu či chrám Dia Olympského, jednoho ze sedmi divů světa, vytvořil sochař .
Léonidas byl slavný a statečný voják bojující za .
Nejslavnější makedonský vojevůdce a dobyvatel Perské říše se jmenoval .
Athénský zákonodárce, který zrušil otroctví pro zadlužení, byl .
Ptolemaios, významný generál makedonské armády, se po smrti svého vůdce zmocil území .

Celkem 12 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%