Dějiny a kultura

Starověk

Výukové materiály - videa

Předantické civilizace

Dokumenty o období předantických civilizací z pořadu Slavné dny
 • Tutanchamon - Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka (26. listopad 1922)
Testy a kvízy zaměřené na předantické civilizace

Antika - Řecko

Materiály k výuce starověku
Dokumenty o antickém období z pořadu Slavné dny
 • Rubikon - Den, kdy Caesar překročil Rubikon (10. leden 49 př. n. l.)
 • Bitva u Actia - Den bitvy u Actia (2. září 31 př. n. l.)
 • Narození Krista - Den narození Ježíše Krista a oslava jeho narození (začátek našeho letopočtu)
 • Velký požár Říma - Den, kdy začal velký požár Říma (19. červenec 64 n. l.)
 • Den zkázy Pompejí - Den, kdy sopka zničila římské Pompeje (24. srpna 79 n. l.)
 • Dobytí Říma Vandaly - Den, kdy Vandalové dobyli Řím (2. červen 455 n. l.)

Testy a kvízy zaměřené na Řecko a Makedonskou říši Testy a kvízy zaměřené na Řím
 • 1. Kvíz - Poznej řecké a římské bohy.
 • 2. Kvíz - Poznáš řecké a římské antické památky?
 • 1. seřazovačka - Přiřaď literární díla k římským spisovatelům.
 • 3. Kvíz - Znáš dobře život a činy Julia Caesara?
 • 1. výroky - Slavné výroky z období starověku
 • 1. doplňovačka - Římské osobnosti
 • 2. doplňovačka - Římští císařové
 • 4. Kvíz - Znáš dobře Bibli a počátky křesťanství?
 • 1. Mapa - Poznáš významné římské provincie?
 • 2. Mapa - Poznáš významná římská města?
 • 5. Kvíz - Znáš dobře život císaře Konstanina Velikého a nástup státem uznávaného křesťanství?
 • 2. výroky - Rozeznáš pravdivé a nepravdivé výroky z historie Římské říše?
 • 2. Přiřazovačka - Znáš významná data římských dějin?
 • 6. Kvíz - Znáš dobře události do zániku Západořímské říše?