Dějiny a kultura

Řecké bitvy

V bitvě u roku 490 př. n. l. Řekové porazili první perskou invazi. Po této bitvě se rovněž nazývá běžecký závod.
V bitvě u Peršané porazili Řeky. V bitvě padlo i tři sta Sparťanů.
V bitvě u zvítězilo řecké loďstvo nad perským.
V bitvě u Řekové definitivně porazili perskou invazní armádu.
V bitvě u spartské loďstvo zcela zlikvidovalo athénské.
V bitvě u thébské vojsko, jemuž velel Epameinóndás, porazil Spartu a zničil tím jejich postavení.
V bitvě u Théby znovu porazily spartské vojsko, avšak jejich velitel Epameinóndás padl, což ve výsledku oslabilo obě strany.
V bitvě u porazila Makedonie vojsko Athén, Théb a jejich spojenců, což vytvořilo makedonskou hegemonii nad Řeckem.
Spartskému vojsku, které v bitvě u Thermopyl bojovalo až do posledního muže, velel .
V peloponéské válce nakonec zvítězila .
Řecká nejpoužívanější formace pěchoty byla .
Po u Chaironeie se Makedonci snažili řecká města sjednotit k boji proti říši.

Celkem 12 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%