Dějiny a kultura

Slavné výroky - Starověk

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno!
I ty, Brute?
Kostky jsou vrženy.
Ó časy, ó mravy!
Vím, že nic nevím.
Nenávidím i miluji.
Nedotýkej se mých kruhů!
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Láska není vyléčitelná bylinkami.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

Celkem 10 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%