Informatika

Doplňovačka zaměřená na programovací prostřední Scratch!

Objekt umístěný na ose X:0, Y:0 bude ve Scratchi umístěný
Každá postava může mít několik .
Souřadnice X je .
Ve Scratchi pracovat se zvukem.
Postavička s funkcí Zamiř směrem (0) zamíří .
Program vytvořený ve Scratchi má příponu .
Scratch editor můžeme používat i na počítačích bez připojení k internetu.
Scratch anglicky znamená .
V editoru lze používat bitmapovou i .
Postavička s funkcí Zamiř směrem (180) zamíří
znamená, že pět je větší jak dvě.
Postavička s funkcí Zamiř směrem (-90) zamíří .

Celkem 12 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%