Informatika

2. doplňovačka zaměřená na počítačovou grafiku

Rastrové grafice se také říká grafika.
Do jisté míry opakem rastrové grafiky je grafika.
Mezi barvy používající se v zobrazovacích zařízení patří červená, modrá a
Po smíchání těchto barev používaných v zobr. zařízení vznikne .
Malování pracuje s grafikou.
Mezi grafické přípony nepatří .
tiskárny kombinují funkce tiskárny, skeneru i kopírky.
Obrazový bod neboli nejmenší jednotka rastrové/bitmapové grafiky se nazývá .
Zobrazovací zařízení jako monitor patří mezi zařízení.
Náplně do inkoustových tiskáren se jmenují .
Standardním grafickým programem součástí Windows je .
Mezi barvy používající se v tiskárnách patří purpurová, azurová, černá a

Celkem 12 úloh      Správně:   Chybně:   Úspěšnost:%