Dějiny a kultura

Doplňovačka zaměřená na světové události počátku novověku

Za pomyslný konec středověku se považuje datum 1453, kdy dobyli město .
Za počátek novověku se považuje datum , kdy objevil Ameriku ve službách království.
mořeplavec prvně obeplul celou Zemi a potvrdil tím, že je kulatá.
Španělský conquestador dobyl ve Střední Americe říši.
Z Ameriky pochází plodiny jako , či , které se začaly dovážet do Evropy.
Reformaci započal v .
Další významnou postavou reformace byl , který působil ve švýcarském městě .
Za nejvyšší autoritu v náboženských otázkách protestanté uznávají .
V si založil vlastní církev panovník .
Ve Španělském vypukla revoluce proti vládě .
Povstalci na severu země vyznávali a bojovali proti .
Povstalcům pomáhala anglická královna , která naopak dala popravit královnu .
Ve během bartolomějské noci roku 1572 povraždili v Paříži tisíce .
Nejslavnější anglický dramatik napsal slavnou hru .

Celkem 30 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%